Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. toggle

  • KK[ˋtɑg!]
  • DJ[ˋtɔgl]

  美式

  • n.
   (粗呢大衣的)栓扣;【機】肘節
  • vt.
   (用繩針)拴牢;繫緊
  • 過去式:toggled 過去分詞:toggled 現在分詞:toggling

  • 釋義

  名詞

  • 1. (粗呢大衣的)栓扣
  • 2. 【機】肘節
  • 3. 【電腦】雙態元件
  • 4. 【海】套所釘,繫索樁,繩針
  • 5. 【電子】開關,觸發器

  及物動詞

  • 1. (用繩針)拴牢;繫緊