Yahoo香港字典 搜尋

 1. ubiquitous

  • KK[juˋbɪkwətəs]
  • DJ[ju:ˋbikwitəs]

  美式

  • adj.
   到處存在的,普遍存在的,無所不在的
  • 釋義

  形容詞

  • 1. 到處存在的,普遍存在的,無所不在的 MacDonald and Coco Cola are two American products that are ubiquitous in the world. 麥當勞和可口可樂是全世界無所不在的美國商品。