Yahoo香港字典 搜尋

 1. unconsciousness

  • IPA[ʌnˈkɒnʃəsnɪs]

  美式

  英式

  • n.
   無知覺;未意識到
  • 釋義

  名詞

  • 1. 無知覺 to fall or lapse into (a state of) unconsciousness 陷入昏迷(狀態)
  • 2. 未意識到 unconsciousness of sth. 未察覺到某事
  • 更多解釋
  • KK[ʌnˋkɑnʃəsnɪs]
  • DJ[ʌnˋkɔnʃəsnis]

  美式

  • n.[U]
   無意識