Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. uncovered

  • IPA[ʌnˈkʌvəd]

  美式

  英式

  • adj.
   無遮蓋物的; 無蓋的
  • 釋義
  • 相關詞

  形容詞

  • 1. 無遮蓋物的; 無蓋的 an uncovered grandstand 露天看臺 an uncovered loan or advance 無擔保貸款
  • vt.
   揭露
  • vt.
   揭開……的蓋子;移去……的覆蓋物 The police have uncovered a plot to assassinate the President. 警察已破獲一起暗殺總統的陰謀。
  • 更多解釋
  • KK[ʌnˋkʌvɚd]
  • DJ[ʌnˋkʌvəd]

  美式

  • a.[Z]
   無覆蓋物的,未遮蓋的;無掩護的 Don't leave food uncovered. 別忘記把食物蓋上。