Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. unhitch

  • KK[ʌnˋhɪtʃ]
  • DJ[ˋʌnˋhitʃ]

  美式

  • vt.
   (從車上)解下(套住的牲口等),解開……的套具;解開,放鬆
  • 過去式:unhitched 過去分詞:unhitched 現在分詞:unhitching