Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. unwilling

  • IPA[ʌnˈwɪlɪŋ]

  美式

  英式

  • adj.
   勉強的
  • 釋義
  • 同反義

  形容詞

  • 1. 勉強的 to be unwilling to do sth. 不願意做某事
  • 更多解釋
  • KK[ʌnˋwɪlɪŋ]
  • DJ[ˋʌnˋwiliŋ]

  美式

  • adj.
   不願意的;不情願的;厭惡的[+to-v] He is unwilling to accept advice. 他不願意接受忠告。