Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. villainous

  • KK[ˋvɪlənəs]
  • DJ[ˋvilənəs]

  美式

  • a.[Z]
   惡棍的;惡棍似的;兇惡的;罪惡的;卑鄙可恥的
  • 釋義

  a.[Z]

  • 1. 惡棍的;惡棍似的;兇惡的
  • 2. 罪惡的;卑鄙可恥的
  • 3. 【口】壞透的;討厭的 This is a villainous pair of shoes; they have ruined my feet. 這雙鞋糟透了,讓我的腳受罪。