Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. virtually

  • IPA[ˈvɜːtʃʊəlɪ]

  美式

  英式

  • adv.
   實際上;虛擬地
  • 釋義

  副詞

  • 1. 實際上 there is virtually no public transport 幾乎沒有公共交通 it's virtually impossible 這幾乎不可能
  • 2. 虛擬地
  • 更多解釋
  • KK[ˋvɝtʃʊəlɪ]
  • DJ[ˋvə:tjuəli]

  美式

  • adv.
   實際上,事實上,差不多 This opinion was held by virtually all the experts. 差不多所有的專家都持這一看法。 He virtually lived in his office. 他簡直是住在自己的辦公室裡了。