Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. wafer

  • KK[ˋwefɚ]
  • DJ[ˋweifə]

  美式

  • n.[C]
   薄酥餅;威化餅;【宗】(天主教做彌撒時用的)聖餅
  • vt.
   (用封信條)封(信封等)
  • 名詞複數:wafers

  • 過去式:wafered 過去分詞:wafered 現在分詞:wafering

  • 釋義

  可數名詞

  • 1. 薄酥餅;威化餅
  • 2. 【宗】(天主教做彌撒時用的)聖餅
  • 3. 封信條,封緘糊
  • 4. 【電】晶圓;薄片;圓片;晶片
  • 5. (用於包藥以便吞服的)糯米紙

  及物動詞

  • 1. (用封信條)封(信封等)