Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. whereabouts

  • KK[ˋhwɛrəˋbaʊts]
  • DJ[ˋhwɛərəˋbauts]

  美式

  • adv.
   在哪裡,靠近什麼地方
  • n.
   行蹤,下落;所在[G]
  • 釋義
  • 同反義

  副詞

  • 1. 在哪裡,靠近什麼地方 Whereabouts do you feel the pain? 你哪兒痛?

  名詞

  • 1. 行蹤,下落;所在[G] Do you know her whereabouts? 你知道她的下落嗎?

  同義詞

  n. 附近(地區),位置,地點