Yahoo香港字典 搜尋

 1. 你是不是要查

  whistleblower
 1. whistle-blower

  • IPA[ˈwɪslbləʊə(r)]
  • n.
   告密者
  • 名詞複數:whistle-blowers

  • 更多解釋
  • KK[ˋhwɪsəl͵bloɚ]
  • DJ[ˋwisəlbləuə]

  美式

  • n.
   【美】【口】告密者 The manager was angry about a whistle-blower among the workers. 經理對工人之中有打小報告的人感到生氣。