Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. wide awake

  • ph.
   完全醒來的;十分警覺的
  • 相關詞
  • adj.
   完全醒著的 She was wide-awake when I came in. 我進來的時候,她完全醒了。
  • n.
   低頂寬邊軟氈帽[C](= wide-awake hat)
  • wide-awake的名詞複數
  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   完全醒著的;清醒的

  美式

  • ph.
   完全醒著的;清醒的
  • ph.
   完全清醒的

  PyDict