Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. chant

  • IPA[tʃɑːnt]

  美式

  英式

  • vt.
   吟唱; 念誦;反複喊
  • vi.
   吟唱; 念誦;反複呼喊
  • n.
   吟誦;反複呼喊的口號
  • 過去式:chanted 過去分詞:chanted 現在分詞:chanting

  • 名詞複數:chants

  • 釋義
  • 同反義
  • 相關詞

  及物動詞

  • 1. 吟唱; 念誦
  • 2. 反複喊
  • 3. 重複唱

  不及物動詞

  • 1. 吟唱; 念誦
  • 2. 反複呼喊
  • 3. 重複唱歌

  名詞

  • 1. 吟誦 Gregorian chant 格列高利聖詠
  • 2. 反複呼喊的口號
  • 3. 吟唱

  同義詞

  1. a repeated rhythmic phrase, typically one shouted or sung in unison by a crowd

  2. a repetitive song, typically an incantation or part of a ritual

  • chant的動詞現在分詞、動名詞
  • chant的動詞過去式、過去分詞
  • chant的名詞複數
  • ph.
   格里高里聖詠(教皇格里高里一世採用,常無伴奏)
  • ph.
   格里高里聖詠(教皇格里高里一世採用,常無伴奏)
  • ph.
   唱詩,吟詩

  PyDict

  • 更多解釋
  • KK[tʃænt]
  • DJ[tʃɑ:nt]

  美式

  • n.[C]
   歌;曲子
  • vt.
  • vi.
   唱歌
  • 聖歌,贊美詩吟唱,誦揚

  PyDict